Thursday , February 9 2023

D.r Abdulqadeer Khan parti Chose Missile Symbol

D.r Abdulqadeer  Khan Chose missile symbol (Qadeer party )

ISLAMABAD Pakistani Hero Atmi Sciensdan  D.r Abdulqadeer  Khan Ki Syasi Jamat Tahreek Tahaffaz Pakistan na Election Comission Sa Missile Intakhabi Nishan Mang Lia Ha  Zarae Ka Kahna ha k Qadeer Khan Ki Parti ki Taraf Sa Election Comission Of Pakistan ko Application di Gae ha Jis ma kaha gya ha k inhan Next simple Voting ka lia intakhabi nishan missile allat Kia jae .   Taham is Bare ma Abi dission bad ma kia jaye ga (GEO NEWS)